Semifinálová kola Česko Slovensko má talent

První ročník
1. semifinále
2. semifinále
3. semifinále
4. semifinále
5. semifinále
6. semifinále
7. semifinále
Druhý ročník
1. semifinále
2. semifinále
3. semifinále